BRANCH:

trau ngon quan – tu son

Address:388 Tran Phu Street, Dong Ngan Ward, Tu Son City, Bac Ninh Province

Hotline: 0961.86.89.89

branch:

trau ngon quan – le van thiem

Address: 15 Le Van Thiem Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

Hotline: 0968.56.89.89

Branch

trau ngon quan – bui thi xuan

Address: 145 Bui Thi Xuan Street, Hai Ba Trung District, Hanoi.

Hotline: 0961.92.89.89

branch

trau ngon quan – yen phong

address: No. 12- LK6 An Binh Vong Dong Urban Area, Yen Trung Commune, Yen Phong District, Bac Ninh Province.

(Opposite Huu Nghi Confectionery Factory, Yen Phong 1 Industrial Park Expansion)

Hotline: 0922.97.89.89