Sách trâu xào khế

Xách trâu xào khế vẫn được ví là món ăn “nữ hoàng” ở Trâu Ngon Quán. Cả thế giới tâm hồn ẩm thực của bạn chỉ thu nhỏ trong món xách trâu.

Danh mục: