Súng trâu tiềm thuốc bắc

Súng trâu tiềm thuốc bắc là một tinh hoa trong sáng tạo món ăn từ thịt trâu ở Trâu Ngon Quán. Một món ăn không chỉ có hương vị riêng mà còn tốt cho sức khỏe của quý khách.

Category: